Nasze produkty to zdrowie i różnorodność

Fundusze

 

 

Firma Paweko podpisała umowę z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach działania Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 -2013 w zakresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na projekt znak           WND – RPWM.01.01.09-28-665/10 pn. “Poprawa konkurencyjności firmy P.H.U. Paweko poprzez wprowadzenie nowoczesnej linii technologicznej, adaptację pomieszczeń magazynowych na chłodnię warzyw, zakup specjalistycznych samochodów dostawczych (izoterm) oraz wózka widłowego”.

 

 

Projekt dotyczy kategorii wydatków:

 1. Zakup 1 szt. wózka widłowego (termin realizacji IV kwartał 2013 r);
 2. Zakup specjalistycznych samochodów ciężarowych – izoterm w liczbie 6 szt. (termin realizacji projektu IV kwartał 2012 r, IV kwartał 2013 r, I kwartał 2014 r oraz IV kwartał 2014 r);
 3. Zakup kompletnej linii technologicznej do produkcji surówek warzywnych i kwaszonek, a w szczególności: centralna sieć komputerowa nadzorująca bezpieczeństwo pracy i monitorowanie linii technologicznej, wywrotnica warzyw        z zasobnikami do wywrotnicy, myjnia wstępna do warzyw, kalibrowniki do warzyw, myjki zasadnicze,                ocieraczko – obieraczka, krajalnice do warzyw, stół produkcyjno – sortujący, pojemniki wielkogabarytowe,     mieszałki do warzyw, wirówka z systemem warzącym, mieszałka wyrobu gotowego, urządzenie do sterylizacji             i blanszowania, urządzenie dozująco – pakujące (automat), detektor wykrywania metali, transporter (termin realizacji IV kwartał 2013 r, I kwartał 2014 r oraz IV kwartał 2014 r);
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – posadzki (termin realizacji II kwartał 2014 r );
 5. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – ślusarka otworowa (termin realizacji II kwartał 2014 r);
 6. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – ściany (termin realizacji II kwartał 2014 r);
 7. Zakup robót i materiałów budowlanych – adaptacja pomieszczeń magazynowych na chłodnie warzyw                          o pow. 213,84 m² – wyposażenie (przybliżony termin realizacji III kwartał 2014 r).

 

Budżet projektu: 2 759 509,71 PLN

                                                                                                                                                                                                                                                      Wartość dofinansowania: 882 138,54 PLN

                                                                                                                                                                                                                                                    Okres realizacji projektu: 29.04.2010 – 31.12.2014

 

 

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 1.  1 szt myjni wstępnej
 2. 1 szt wywrotnicy warzyw
 3. 1 szt kalibrownika
 4. 1 szt myjki zasadniczej
 5. 1 szt obieraczki
 6. 5 szt stołów produkcyjno – sortujących
 7. 1 szt mieszałki do warzyw
 8. 1 szt wirówki z systemem warzącym
 9. 1 szt mieszanki wyrobu gotowego
 10. 1 szt detektor do wykrywania metalu
 11. 1 szt filtrów ścieków przemysłowych
 12. 1 szt transporter

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2015 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

1 szt specjalistycznego samochodu ciężarowego

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2015 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

dostawę 1 szt. urządzenia do sterylizacji i blanszowania warzyw.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2015 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

dostawę 100 szt. paletoboksów plastikowych o wymiarach: 1300 x1150 podstawa 3 płozy (kratownica) wysokość 1240 mm.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego2015 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

komplet urządzeń do monitorowania z okablowaniem w skład którego wchodzą:

- urządzenie do wyświetlania obrazu 2 szt;

- licencja jednostki sterującej 1 szt;

- kamery 8 szt;

- zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie 2 szt;

- listwa antyprzepięciowa 2 szt;

- okablowanie kamer;

- okablowanie do routera sieci zewnętrznej z dostępem do internetu 1 szt.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  20 lutego 2014 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

dostawę 2 szt bezdotykowych drukarek atramentowych do nanoszenia informacji na produktach i opakowniach jednostkowych.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2015 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

dostawę 1 szt automatu do pakowania surówek we wiaderka 1 kg o parametrach: pakowania 1000 wiaderek na godzinę, wiaderka przykryte i zgrzane folią.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2015 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

dostawę specjalistycznego samochodu ciężarowego – izoterma szt. 1

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2014 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

dostawę specjalistycznych samochodów ciężarowych – izoterm – szt 2

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30 siernia 2014 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

 

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Automatyczną – przelotową pakowaczkę do tacek z płynną regulacją prędkości.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2014 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.


OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Krajalnicę do warzyw i owoców FLEXIFARM.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2014 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.

OGŁOSZENIE

 

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa “PAWEKO” Beata Pawlikowska Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Bezdotykową drukarkę atramentową do nanoszenia zmiennej informacji na produktach i opakowaniach jednostkowych.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia  oraz oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 marca 2014 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena jednostkowa 60 %,
 • parametry techniczne 30 %,
 • gwarancja i serwis 10 %.


Szybki kontakt

PAWEKO

Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz

tel.: 56 474 56 33
fax. 56 474 58 15

tel.: 509 588 152
tel.: 501 095 565

e-mail: paweko@wp.pl

Nasze produkty Dystrybucja produktów Paweko

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji